Info sesija - Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti počeo je da se primenjuje 21. avgusta 2019. godine. Po uzoru na Opštu uredbu EU o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation - GDPR), on donosi niz novina za sve obveznike, među kojima su i  udurženja građana i druge OCD.

Koje obaveze imaju udruženja kao rukovaoci podacima o ličnosti? Koja pravila moraju da poštuju prilikom obrade podataka o zaposlenima i korisnicima? Kako se ostvaruju i štite prava po novom Zakonu? Kako udruženja treba da usklade svoje radne procese sa novim zakonskim pravilma?                                                           

O ovim ali i drugim novinama koje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti donosi pričaće Ana Toskić i Uroš Mišljenović iz Partnera za demokratske promene na info sesiji koju organizujemo u četvrtak, 7. novembra 2019. sa početkom u 15h u Biblioteci Kuće ljudskih prava i dmekratije (Kneza Miloša, Beograd).

Prisustvo na info sesiji možete potvrditi do 5. novembra.

 

 

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi ličnih podataka // Notice Regarding Processing Personal Data

Lične podatke koje unosite u ovoj formular obrađuje Resursni Centar, sa adresom Kneza Miloša 4, Beograd, a za potrebe evidentiranja učesnika i efikasnije organizacije događaja za koji se prijavljujete. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti u druge svrhe sem u svrhu za koju su prikupljeni.
The personal information collected by filling out this form is processed by Resource Center, located at 4th Kneza Miloša, for the purpose of registering attendees and more effective organization of the Event. Any personal information collected will not be used for any purpose other than the purpose for which it was collected.

U svakom slučaju imate pravo da zahtevate da Resursni Centar obustavi obradu Vaših ličnih podataka, u kom slučaju nas možete kontaktirati putem elektronske pošte civin@gradjanske.org ili na 381 (0)11 3284 188.
In any case, you have the right to request that BUM suspend the processing of your personal data, in which case you can contact us by email civin@gradjanske.org i ili na 381 (0)11 3284 188