Anketa o rizicima finansiranja terorizma preko udruženja građana i fondacija - TELEFONSKA

 
1 POČNI ANKETU 2 SEKCIJA 1 3 SEKCIJA 2 4 SEKCIJA 3 5 SEKCIJA 4 6 SEKCIJA 5
0%

Cilj ove ankete je da proverimo rizike od zloupotrebe neprofitnih organizacija i fondacija za finansiranje terorizma, kao i utvrdimo posledice politika Vlade Srbije na ovu temu za rad građanskog društva. Ova anketa je deo istraživanja o uticaju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na civilni sektor koji zajedno izrađuju Građanske inicijative, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Catalyst, TRAG Fondacija, BIRODI ispred grupe organizacija koje su bile pogođene aferom Spisak.

Vaši odgovori su nam važni, čak i ako Vam se čini da ne znate mnogo o tome. Možda ste čuli da je Srbija član MANIVAL-a (MONEYVAL). To je telo unutar Saveta Evrope zaduženo za primenu međunarodnih standarda za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Jedna od obaveza Srbije je da uradi i nacionalnu procenu rizika u kojoj će na osnovu podataka biti ocenjeno i koliki je rizik od zloupotrebe neprofitnih organizacija, uključujući i relegijske organizacije za finansiranje terorizma. MONEYVAL će sredinom decembra ocenjivati koliko je Srbija pouzdan partner, a nama je važno da pored Vladinih uvida, podelimo i uvide građanskog sektora. Kroz dijalog sa Vama želimo da utičemo na nacionalnu procenu rizika i odluke Moneyvala, jer će u tom procesu biti donete:

· preporuke za promenu uređenja rada nevladinih organizacija u Srbiji (npr. obaveze oko registrovanja, izveštavanja ili kao u Mađarskoj “nalepnica stranog plaćenika za prihode preko 20 000 evra”, itd.)

· mere za borbu protiv finansiranja terorizma koje mogu da kriminalizuju neke aktivnost NVO (npr. korišćenje kriptovanih kanala komunikacije za istraživačke novinare),

· obavezujeće mere za rad banaka sa NVO sektorom kao klijentima.

Zato je važno je da se čuje perspektiva i glas nevladinih organizacija u Srbiji. Podaci dobijeni u ovom istraživanju biće korišćeni kao uporište za pregovore sa državnim organima i bankama po pitanju prevencije finansiranja terorizma u NVO sektoru i najboljim načinima da se odgovori na te rizike.

Anketa je anonimna, međutim, sadržaće neke podatke vezane za Vašu organizaciju. To će nam pomoći da ustanovimo da li postoje obrasci koji se javljaju i kod drugih organizacija sličnog profila. S obzirom na raznovrsnost tema u anketi, poželjno je da u njenom popunjavanju učestvuju lideri/ke organizacija, kao i osobe u timu zadužene za finansije.

Vaši odgovori i podaci neće biti dalje distribuirani. Rezultati anketa biće prikazani sumarno, bez identifikacije organizacija.

U okviru ankete, analiziramo četiri oblasti:

  1. rizici od zloupotrebe neprofitnog sektora za radikalizaciju i finansiranje terorizma
  2. izazovi sa bankama i drugim finansijskim institucijama (osiguranja, revizori…)
  3. mere Vlade Srbije, pokrajinskih i lokalnih vlast u odnosu na sprečavanje finansiranja terorizma
  4. mere koje Vaša organizacija preduzima da spreči zloupotrebu za finansiranje terorizma.

Anketa sadrži 31 pitanje i oduzeće vam 20 minuta za popunjavanje.

Hvala Vam na izdvojenom vremenu i doprinosu zajedničkom cilju!

Prijava za trening: Interne politike

 

Građanske inicijative 16. i 17. decembra organizuju dvodnevni trening na temu „Interne politike“, koji je namenjen medijima i organizacijama civilnog društva, sa ciljem da im se omogući podrška i ojačaju unutrašnja struktura i kapaciteti kroz set zakonksih propisa i obaveza.

Tokom dva dana rada sa iskusnim trenerom i mentorom Draganom Popovićem, mediji i organizacije okupljene u medijskim skloništima imaće jedinstvenu priliku za učenje i razvoj njihove unutrašnje strukture, organizacije ljudskih resursa, izgradnje zajednice, odnosa prema spoljnim faktorima, saradnji sa institucijama, kao i teoriji promene.

Trening će se održati uživo u prostoru „Miljenko Dereta“, u ulici Dobračina 55, Beograd.

Prijave su otvorene do 12. decembra 2021.

Svim učesnicima van Beograda biće obezbeđen smeštaj i omogućena refundacija putnih troškova.

 

Podaci o učesniku/učesnici

Anketa o rizicima finansiranja terorizma preko udruženja građana i fondacija

 
1 POČNI ANKETU 2 SEKCIJA 1 3 SEKCIJA 2 4 SEKCIJA 3 5 SEKCIJA 4 6 SEKCIJA 5
0%

Cilj ove ankete je da proverimo rizike od zloupotrebe neprofitnih organizacija i fondacija za finansiranje terorizma, kao i utvrdimo posledice politika Vlade Srbije na ovu temu za rad građanskog društva. Ova anketa je deo istraživanja o uticaju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na civilni sektor koji zajedno izrađuju Građanske inicijative, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Catalyst, TRAG Fondacija, BIRODI ispred grupe organizacija koje su bile pogođene aferom Spisak.

Vaši odgovori su nam važni, čak i ako Vam se čini da ne znate mnogo o tome. Možda ste čuli da je Srbija član MANIVAL-a (MONEYVAL). To je telo unutar Saveta Evrope zaduženo za primenu međunarodnih standarda za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Jedna od obaveza Srbije je da uradi i nacionalnu procenu rizika u kojoj će na osnovu podataka biti ocenjeno i koliki je rizik od zloupotrebe neprofitnih organizacija, uključujući i relegijske organizacije za finansiranje terorizma. MONEYVAL će sredinom decembra ocenjivati koliko je Srbija pouzdan partner, a nama je važno da pored Vladinih uvida, podelimo i uvide građanskog sektora. Kroz dijalog sa Vama želimo da utičemo na nacionalnu procenu rizika i odluke Moneyvala, jer će u tom procesu biti donete:

· preporuke za promenu uređenja rada nevladinih organizacija u Srbiji (npr. obaveze oko registrovanja, izveštavanja ili kao u Mađarskoj “nalepnica stranog plaćenika za prihode preko 20 000 evra”, itd.)

· mere za borbu protiv finansiranja terorizma koje mogu da kriminalizuju neke aktivnost NVO (npr. korišćenje kriptovanih kanala komunikacije za istraživačke novinare),

· obavezujeće mere za rad banaka sa NVO sektorom kao klijentima.

Zato je važno je da se čuje perspektiva i glas nevladinih organizacija u Srbiji. Podaci dobijeni u ovom istraživanju biće korišćeni kao uporište za pregovore sa državnim organima i bankama po pitanju prevencije finansiranja terorizma u NVO sektoru i najboljim načinima da se odgovori na te rizike.

Anketa je anonimna, međutim, sadržaće neke podatke vezane za Vašu organizaciju. To će nam pomoći da ustanovimo da li postoje obrasci koji se javljaju i kod drugih organizacija sličnog profila. S obzirom na raznovrsnost tema u anketi, poželjno je da u njenom popunjavanju učestvuju lideri/ke organizacija, kao i osobe u timu zadužene za finansije.

Vaši odgovori i podaci neće biti dalje distribuirani. Rezultati anketa biće prikazani sumarno, bez identifikacije organizacija.

U okviru ankete, analiziramo četiri oblasti:

  1. rizici od zloupotrebe neprofitnog sektora za radikalizaciju i finansiranje terorizma
  2. izazovi sa bankama i drugim finansijskim institucijama (osiguranja, revizori…)
  3. mere Vlade Srbije, pokrajinskih i lokalnih vlast u odnosu na sprečavanje finansiranja terorizma
  4. mere koje Vaša organizacija preduzima da spreči zloupotrebu za finansiranje terorizma.

Anketa sadrži 31 pitanje i oduzeće vam 20 minuta za popunjavanje.

Hvala Vam na izdvojenom vremenu i doprinosu zajedničkom cilju!