Trening za fandrejzing od pojedinaca i kompanija

Ovaj trening je namenjen organizacijama koje žele da se usmeravaju svoj organizacioni razvoj i kreiranje budžeta ka alternativnim izvorima finansiranja.

Trening će trajati tri dana dana i biće održan u Beogradu od ponedeljka, 30. septembra do srede, 2. oktobra. 2019.

Trening će izvoditi predstavnici Trag fondacije  po kombinovanoj metodologiji Resource Alliance, Czech Fundraising Centre i Tragovog dugogodišnjeg iskustva u fandrejzingu, kao i u podršci organizacijama u prikupljanju sredstava.

Ovaj trening ima za cilj da ojača kapacitete organizacija civilnog društva u Srbiji da efikasnije prikupljaju sredstva za svoje aktivnosti i programe, kroz diversifikovanje fondova i fandrejzing od kompanija i pojedinaca

Trening će se fokusirati na teme koje su relevatne za ovu oblast - od motivacije kompanija i pojedinaca da doniraju, kreiranja Poziva za podršku kao osnovne alatke u fandrejzingu do konkretnih tehnika koje mogu koristiti pri prikupljanju sredstava.

Cilj treninga je da učesnicima ponudi osnovna praktična znanja o prikupljanju sredstava iz alternativnih izvora.

Trening je namenjen primarmo predstavnicima/cama organizacija civilnog društva koji pokazuju organizacijsku spremnost za fandrejzing, a prethodno iskustvo sa fandrejzingom je prednost.

Očekuje se da će nakon treninga učesnici/ce:

 • Razumeti zašto su nezavisni i alternativni izvori sredstava važni za organizacijski rast i razvoj
 • Razumeti kako da formiraju poruku kojom će privući donatore i efikasno fandrejzuju
 • Poznavati ključne aspekte i tehnike prikupljanja sredstava
 • Imati osnovnu praksu tehnika prikupljanja sredstava koju će steći kroz vežbe tokom samog treninga
 • Postaviti osnov za primenu prikupljanja sredstava u organizacijama
 • Podstaći razmenu iskustava, saradnju i timski rad među učesnicima

 Predviđeno je da treningu prisustvuje do 20 predstavnika/ca organizacija civilnog društva koji ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da organizacija postoji duže od 3 godine
 2. Da je registrovana u APR-u
 3. Da je aktivna i prepoznatljiva u zajednici tj. da aktivno sprovodi aktivnosti i projekte
 4. Da ima najmanje 5 ljudi koji su angažovani na sprovođenju aktivnosti (ne moraju nužno biti zaposleni, mogu biti spoljni saradnici, volonteri itd. )
 5. Da postoji visoka motivacija za usvajanje fandrejzinga od pojedinaca i kompanija kao jednog od načina finansiranja organizacije

Na trening se možete prijaviti nakon što popunite sledeća pitanja: