Formular za prijavu za nastavnike građanskog vaspitanja

Da li ste čuli za „Jedan svet u školama"? Radi se o inovativnoj metodologiji za obuku nastavnika/ca u kojoj oni uče kako da koriste dokumentarne filmove u nastavi osnovnih i srednjih škola.

Obuka je namenjena:

- nastavnicima/ama koji/e realizuju nastavu građanskog vaspitanja, kao i ostalim nastavnicima koji realizuju izborne i ostale programe i predmete, a žele da aktualizuju i osveže svoju nastavnu praksu,

– nastavnicima/ama koji/e rade sa učenicima i učenicama okupljenim u školskim sekcijama, timovima, klubovima i učeničkom parlamentu.

Uslovi učešća na obuci:

– poziv je otvoren za nastavnike/ce iz Vranja, Lebana i Bujanovca, koji realizuju nastavu građanskog vaspitanja ili ostale vaspitno-obrazovne aktivnosti sa učenicama i učenicima koji pohađaju  8. razred osnovne škole ili bilo koji razred srednje stručne škole ili gimnazije;

– nakon obuke od nastavnika/ca se očekuje da održe časove koristeći pomenutu metodologiju sa minimum jednom od svojih grupa učenika i učenica.

Tokom realizacije časova nakon obuke, nastvnicima/ama će biti pružana podrška od strane trenerskog tima.

Obuka će se održati onlajn, putem Zoom platforme, a o tačnim datumima bićete blagovremeno obavešteni. Obuka je besplatna i svi učesnici/ce će na kraju dobiti sertifikat, kao i honorar nakon održanih časova.

 

Podaci o učesniku

 

 

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi ličnih podataka // Notice Regarding Processing Personal Data

Lične podatke koje unosite u ovoj formular obrađuje Resursni centar, sa adresom Kneza Miloša 4, Beograd, a za potrebe evidentiranja učesnika i efikasnije organizacije događaja za koji se prijavljujete. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti u druge svrhe sem u svrhu za koju su prikupljeni.
The personal information collected by filling out this form is processed by Resource Center, located at 4th Kneza Miloša, for the purpose of registering attendees and more effective organization of the Event. Any personal information collected will not be used for any purpose other than the purpose for which it was collected.

U svakom slučaju imate pravo da zahtevate da Resurs centar obustavi obradu Vaših ličnih podataka, u kom slučaju nas možete kontaktirati putem elektronske pošte civin@gradjanske.org ili na 381 (0)11 3284 188.
In any case, you have the right to request that Resource Center suspend the processing of your personal data, in which case you can contact us by email civin@gradjanske.org i ili na 381 (0)11 3284 188