Otvorena vrata

Dan otvorenih vrata

Upitnik koji je pred vama osmišljen je za potrebe aktivnosti koju sprovodi tim Resurs centar pod nazivom "Dan otvorenih vrata". Upitnik sadrži pitanja o oragnizaciji  koja je potrebno da popunite da bismo mogli što bolje da prilagodimo sadžaj Otvorenih vrata potrebama vaše organizacije.

Nakon što popunite polja koja slede pritisnite taster “Pošalji".

Ukoliko vas zanima koje još usluge pruža Resurs centar možete da posetite ovaj link, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa radom Resurs centra možete pisati na mejl: civin@gradjanske.org

 

Podaci o učesniku-ci
Podaci o organizaciji
RC - pokrivenost