SuP Trening za organizovanje zajednice

Resurs centar za organizacije civilnog društva (RC) u Srbiji, raspisuje poziv za  Trening organizovanja zajednice, koji sprovodi Srbija u pokretu, a temelji se na metodologiji profesora Maršala Ganca sa Harvard Univerziteta. Trening traje tri dana, 21-23. februara 2020. godine, a tačna lokacija biće naknadno poslata. Ova obuka namenjena je već formiranim timovovima koji imaju jasno definisan cilj na kome žele da rade. Trening podrazumeva prolazak kroz pet liderskih praksi (javni govor, građenje odnosa, struktura tima, definisanje strategije i akcije). Cilj obuke je osnaživanje organizacija i neformalnih grupa da sprovode promene koje žele da vide u svom okruženju.

Tim Srbije u pokretu će vršiti selekciju timova koji će proći trening.

Prijave su otvorene do 10.2.2020. u 20h.

Informacije o pojedincu
Informacije o organizaciji
SuP trening za organizovanje zajednice

 

 

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi ličnih podataka // Notice Regarding Processing Personal Data

Lične podatke koje unosite u ovoj formular obrađuje Resursni centar, sa adresom Kneza Miloša 4, Beograd, a za potrebe evidentiranja učesnika i efikasnije organizacije događaja za koji se prijavljujete. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti u druge svrhe sem u svrhu za koju su prikupljeni.
The personal information collected by filling out this form is processed by Resource Center, located at 4th Kneza Miloša, for the purpose of registering attendees and more effective organization of the Event. Any personal information collected will not be used for any purpose other than the purpose for which it was collected.

U svakom slučaju imate pravo da zahtevate da Resurs centar obustavi obradu Vaših ličnih podataka, u kom slučaju nas možete kontaktirati putem elektronske pošte civin@gradjanske.org ili na 381 (0)11 3284 188.
In any case, you have the right to request that Resource Center suspend the processing of your personal data, in which case you can contact us by email civin@gradjanske.org i ili na 381 (0)11 3284 188