Poziv za zainteresovane učesnice/ke na on-line trening Centra za socijalnu politiku

Poštovani/a,

Sa zadovoljstvom pozivamo sve zainteresovane organizacije civilnog društva i/ili predstavnike/ce opštine/grada da, u okviru programa Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji učestvuju na on-line treningu koji organizuje Centar za socijalnu politiku (CSP). Svim učesnicima treninga Centar za socijalnu politiku će pružiti temeljnu podršku na unapređenju znanja i veština u vezi sa treningom za koji se prijavite.                                                                             

Utvrđivanje potreba ranjivih grupa za uslugama socijalne zaštite u nadležnosti JLS

Cilj ove obuke je podrška organizacijama civilnog društva u procesu utvrđivanja potreba ranjivih grupa za uslugama socijalne zaštite u nadležnosti JLS. Proces uključuje i predstavljanje instrumenta za utvrđivanje potreba, resursa i prioriteta za uspostavljanje novih i/ili unapređenje postojećih usluga. Potrebe se utvrđuju za ranjive grupe definisane Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite.

Obuka je dvodnevna i zakazana za 20 i 21. oktobar 2021.godine. Predviđeno trajanje obuke za oba dana je 3 sata.

Obuku vode: Milica Stranjaković, koordinatorka programa Centra za socijalnu politiku.

Termin: 20 i 21. oktobar 2021. godine od 10:00 do 13:00 časova.

Dnevni red (nacrt):

20. 10. 2021.

10:00-10:45    Otvaranje i uvodna sesija: Podaci za utvrđivanje potreba ranjivih grupa za uslugama socijalne zaštite u nadležnosti JLS

10:45-11:45    Predstavljanje instrumenta za utvrđivanje potreba ranjivih grupa za uslugama socijalne zaštite u nadležnosti JLS: Mapa potreba i resursa na lokalnom nivou (MAPA)

11:45- 12:30   Koraci u radu i analiza MAPE

12:30-13:00    Diskusija

 

21.10. 2021.

10:00-10:30    Sumiranje prethodnog dana i osvrt na MAPU

10:30-11:00    Prikaz osnovnih indikatora za MAPU

11:00-12:30    Vežba: analiza popunjene MAPE na osnovu primera

12:30-13:00    Zadatak za učesnike/ce i završetak obuke

Rok za prijave je 19. 10. 2021. godine

 

 

 

 

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi ličnih podataka // Notice Regarding Processing Personal Data

Lične podatke koje unosite u ovoj formular obrađuje Resursni Centar, sa adresom Kneza Miloša 4, Beograd, a za potrebe evidentiranja učesnika i efikasnije organizacije događaja za koji se prijavljujete. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti u druge svrhe sem u svrhu za koju su prikupljeni.
The personal information collected by filling out this form is processed by Resource Center, located at 4th Kneza Miloša, for the purpose of registering attendees and more effective organization of the Event. Any personal information collected will not be used for any purpose other than the purpose for which it was collected.

U svakom slučaju imate pravo da zahtevate da Resursni Centar obustavi obradu Vaših ličnih podataka, u kom slučaju nas možete kontaktirati putem elektronske pošte civin@gradjanske.org ili na 381 (0)11 3284 188.
In any case, you have the right to request that CI suspend the processing of your personal data, in which case you can contact us by email civin@gradjanske.org i ili na 381 (0)11 3284 188