Seminar za javno zastupanje Forca

Poštovani/a pred Vama se nalazi prijavni formular za podršku organizacijama u oblasti javnog zastupanja. Informacije dobijene na osnovu upitnika biće korišćene u procesu odabira organizacija koje će biti podržane.

 

Trening će biti organizovan 6-8 decembra 2019. sa početkom u 16h.

Mesto održavanja treninga za Javno zastupanje je Hotel Park, Venijamina Marinković 10, 32250 Ivanjica.

 

Hvala na interesovanju.

*Обавезно

Podaci osobe koja je u ime organizacije odgovorna za vođenje procesa javnog zagovaranja i komunikaciju sa predstavnicima Resurs centra

 

 

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi ličnih podataka // Notice Regarding Processing Personal Data

Lične podatke koje unosite u ovoj formular obrađuje Resursni Centar, sa adresom Kneza Miloša 4, Beograd, a za potrebe evidentiranja učesnika i efikasnije organizacije događaja za koji se prijavljujete. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti u druge svrhe sem u svrhu za koju su prikupljeni.
The personal information collected by filling out this form is processed by Resource Center, located at 4th Kneza Miloša, for the purpose of registering attendees and more effective organization of the Event. Any personal information collected will not be used for any purpose other than the purpose for which it was collected.

U svakom slučaju imate pravo da zahtevate da Resursni Centar obustavi obradu Vaših ličnih podataka, u kom slučaju nas možete kontaktirati putem elektronske pošte civin@gradjanske.org ili na 381 (0)11 3284 188.
In any case, you have the right to request that BUM suspend the processing of your personal data, in which case you can contact us by email civin@gradjanske.org i ili na 381 (0)11 3284 188