BUM Otvorena vrata - „Komunikacija medija i organizacija civilnog društva“

Bečejsko udruženje mladih otvara svoja vrata jednom mesečno za savetovanje iz najrazličitijih oblasti rada organizacija civilnog društva na teritoriji Vojvodine.

Tim povodom, u četvrtak 20. maja od 11 sati, članovi BUM-a će biti dostupni za sve predstavnike OCD-a na temu „Komunikacija medija i organizacija civilnog društva“.

Predstavnici BUM-a odgovaraju na sva pitanja i nedoumice oko komunikacije OCD-a i medija i pružaju podršku oko pisanja dopisa za medije. Govoriće se i o najčešćim greškama koje OCD-a prave u komunikaciji sa medijima i kako predstaviti istraživanja ili studije slučaja i zainteresovati novinare za konkretne teme i rad organizacije.

Prepoznajemo napore koje udruženja svakodnevno čine kako bi svoju zajednicu učinili boljom i znamo sa kojim izazovima se udruženja susreću u svom radu. Zato i organizujemo „Otvorena vrata“ – priliku da predstavnici udruženja ostvare kontakt sa ekspertima „Resurs centra za organizacije civilnog društva u Srbiji“, te potraže i dobiju savet na temu od značaja za rad udruženja.

„Otvorena vrata“ koja organizuje Bečejsko udruženje mladih će se zbog aktuelne epidemiološke situacije se preko Zoom platforme.

„Otvorena vrata“ se organizuju u okviru projekta „Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji“ podržanom od strane Evropske Unije. Ulogu resurs centara vrše Građanske inicijative u saradnji sa partnerskim organizacijama, lokalnim resurs centrima: BUM Bečej, Forca Požega i Narodnim parlamentom, kao i ostalim partnerima: Trag fondacijaSrbija u pokretuCentar za socijalnu politiku i Catalyst Balkan.

Ukoliko vas zanima koje još usluge pruža Resurs centar možete da posetite ovaj link, za sva pitanja ili nedoumice u vezi sa radom Resurs centra možete pisati na mejl: office@bum-becej.org

 

 

Politika privatnosti

Obaveštenje o obradi ličnih podataka // Notice Regarding Processing Personal Data

Lične podatke koje unosite u ovoj formular obrađuje Resursni Centar, sa adresom Kneza Miloša 4, Beograd, a za potrebe evidentiranja učesnika i efikasnije organizacije događaja za koji se prijavljujete. Prikupljeni lični podaci neće se koristiti u druge svrhe sem u svrhu za koju su prikupljeni.
The personal information collected by filling out this form is processed by Resource Center, located at 4th Kneza Miloša, for the purpose of registering attendees and more effective organization of the Event. Any personal information collected will not be used for any purpose other than the purpose for which it was collected.

U svakom slučaju imate pravo da zahtevate da Resursni Centar obustavi obradu Vaših ličnih podataka, u kom slučaju nas možete kontaktirati putem elektronske pošte civin@gradjanske.org ili na 381 (0)11 3284 188.
In any case, you have the right to request that CI suspend the processing of your personal data, in which case you can contact us by email civin@gradjanske.org i ili na 381 (0)11 3284 188